Panorama Homes Network Vás doprovodí všemi fázemi nabytí a převodu nemovitosti u Katastrálního úřadu v Turecku. 

Pomůžeme Vám získat list vlastnictví (tj. TAPU). Tapu je oficiální dokument zajišťující Vaše vlastnictví nemovitosti. 

Rozhodnete-li se nemovitost koupit, pomůžeme Vám otevřít bankovní účet v místní bance. 

Jako kupující nám udělujete plnou moc, jež nás (firmu Panorama Homes Network) opravňuje k vyřizování všech následných formalit spojených s koupí a převodem nemovitosti namísto Vás. Jedná se o naprosto běžný a velice praktický postup urychlující vyřízení všech formalit. 

Jedná se o: 

- Vyřízení všech formalit k získání listu vlastnictví na Vaše jméno od Katastrálního úřadu. 
- Registraci Vaší nemovitosti na Obci (ISKAN). 
- Platbu daně. 
- Registraci vodoměru a elektroměru. 
- Pojištění Vaší nové nemovitosti. 
- Zastoupení Vás při schůzích vlastníků nemovitostí (je-li společenství vlastníků založeno). 

Vlastník nemovitosti a kupující podepíší smlouvu. Jedná se o oficiální smlouvu (většinou v anglickém jazyce). Tento dokument obsahuje detailní podmínky platby. 

 Obě strany (prodávající a kupující) se dostaví na Katastrální úřad pro získání nového listu vlastnictví. U tohoto procesu musí být přítomen tlumočník. 

Další náklady: 

- Poplatek za registraci nemovitosti do katastru činí 3 % z ceny nemovitosti. Platba je provedena v Ziraat bance (státní banka). 
- Poplatek za profesionálního tlumočníka u notáře činí cca. 50€, na Katastrálním úřadě cca. 50€. 
- Plná moc stojí cca. 175€. 
- Nový elektroměr stojí cca. 150€. Pro již existující elektroměr je cena cca. 100€ (jen jednou). 
- Nový vodoměr stojí cca. 100€. Pro již existující vodoměr je cena cca. 25€ (jen jednou). 
- Daň z nemovitosti činí 0.1% z hodnoty nemovitosti, o čemž rozhoduje Obecní úřad a daň je placena před koncem května každého roku. 

Zde uvedené náklady mohou být časem měněny, proto se o aktuální situaci prosím informujte na: info@realityturecko.cz