خدمات ما 
بعد از خريد ملك شما اين اطمينان را خواهيد داشت كه مسكن شما آماده استفاده مى باشد و تمام خدمات مورد نياز در اختيارتان قرار خواهد گرفت.

شما فقط هزينه آن دسته از خدماتى را كه شخصا درخواست كرده ايد از قبيل نظافت منزل، لباسشوئى و غيره را پرداخت خواهيد كرد. براى انجام اينگونه خدمات ما افرادى را كه داراى تجربه و تخصص كافى هستند به شما معرفى خواهيم كرد.

پس از تحويل مسكن  كليه خدمات مشروحه زير در سال اول خريد بطور رايگان ارائه خواهد شد و براى سالهاى بعد با پرداخت ساليانه مبلغ ٢٩٥ يورو ميتوانيد از اين خدمات استفاده نمائيد.

خدماتى كه ارائه خواهند شد عبارتند از:

- بازديد ماهانه از مسكن شما جهت كسب اطمينان از عدم وجود مشكلات احتمالى
- كمك در گرفتن اجازه اقامت حسب درخواست شما
- پرداخت صورتحساب هاى مصرف آب و برق و غيره
- پرداخت ماليات مربوط به ملك
- اقدام براى بيمه كردن ملك
- تدارك نقل و انتقال از فرودگاه و بالعكس
- تماس با شركت بيمه از طرف شما براى جبران خسارتهاى احتمالى
- اقدام در زمينه نصب ماهواره
- اقدام براى نصب تلفن و اينترنت
- اقدام براى وصل انشعاب آب و برق از شهردارى
- كمك براى اجاره اتومبيل
- كمك براى پيدا كردن بليط ارزان قيمت هواپيما
- كمك براى مراجعه به فروشگاها جهت خريد وسايل و مبلمان منزل
- تدارك مواد و مايحتاج درخواستى شما در هنگام ورود
- كمك براى دكوراسيون منزل
- تدارك براى نظافت منزل
- تدارك براى شستشوى لباس
- كمك در زمينه مراقبت هاى بهداشتى
- كمك در معرفى و سفارش برنامه هاى تفريحى در آلانيا و حومه
- تهيه و تدارك در زمينه برگزارى جشن هاى تولد، سالگرد، مهمانى ها و غيره
- كمك در جهت اخذ كارت هاى تخفيفى براى خريد از فروشگاها
- امكان استفاده رايگان از دفتر شركت در رابطه با اخذ فتوگپى و يا استفاده از فاكس و اينترنت
- شركت در جلسات مجمع عمومى صاحبان املاك مقيم مجتمع در غياب و به نمايندگى از طرف شما
- نگهدارى، تعميرات و تغييرات مورد نياز براى مسكن شما 
توضيح: بخش خدماتى ما ميتواند همه نوع خدمات مربوط به نگهدارى، تعميرات و تغييرات را در اسرع وقت انجام داده و ما بر نحوه انجام كار آنها نظارت و كنترل كامل خواهيم داشت و ضمنا از ورود افراد غير مجاز به ملك شما ممانعت بعمل خواهيم آورد.