Panorama Homes Network Vás doprovodí všemi fázemi nabytí a převodu nemovitosti u Katastrálního úřadu v Turecku.

Pomůžeme Vám získat list vlastnictví (tj. TAPU). Tapu je oficiální dokument zajišťující Vaše vlastnictví nemovitosti.

Rozhodnete-li se nemovitost koupit, pomůžeme Vám otevřít bankovní účet v místní bance.

Jako kupující nám udělujete plnou moc, jež nás (firmu Panorama Homes Network) opravňuje k vyřizování všech následných formalit spojených s koupí a převodem nemovitosti namísto Vás. Jedná se o naprosto běžný a velice praktický postup urychlující vyřízení všech formalit.

Jedná se o:

- Získání povolení od vojenského velitelství. To znamená, že armáda potvrdí, že nemovitost neleží ve vojenském pásmu. Toto trvá 3-4měsíce.
- Vyřízení všech formalit k získání listu vlastnictví na Vaše jméno od Katastrálního úřadu.
- Registraci Vaší nemovitosti na Obci (ISKAN).
- Platbu daně.
- Registraci vodoměru a elektroměru.
- Pojištění Vaší nové nemovitosti.
- Zastoupení Vás při schůzích vlastníků nemovitostí (je-li společenství vlastníků založeno).

Vlastník nemovitosti a kupující podepíší smlouvu. Jedná se o oficiální smlouvu (většinou v anglickém jazyce). Tento dokument obsahuje detailní podmínky platby.

3-4 měsíce trvá získání povolení od vojenského velitelství. U některých nemovitostí je toto povolení vyřízeno do pár týdnů.

Jakmile toto povolení dorazí, obě strany (prodávající a kupující) se dostaví na Katastrální úřad pro získání nového listu vlastnictví. U tohoto procesu musí být přítomen tlumočník.

Další náklady:

- Poplatek za registraci nemovitosti do katastru činí 4% z ceny nemovitosti. Platba je provedena v Ziraat bance (státní banka).
- Poplatek za profesionálního tlumočníka u notáře činí cca. 50€, na Katastrálním úřadě cca. 50€.
- Plná moc stojí cca. 175€.
- Nový elektroměr stojí cca. 150€. Pro již existující elektroměr je cena cca. 100€ (jen jednou).
- Nový vodoměr stojí cca. 100€. Pro již existující vodoměr je cena cca. 50€ (jen jednou).
- Daň z nemovitosti činí 0.1% z hodnoty nemovitosti, o čemž rozhoduje Obecní úřad a daň je placena před koncem května každého roku.

Zde uvedené náklady mohou být časem měněny, proto se o aktuální situaci prosím informujte na: info@realityturecko.cz